تویوتا در ارزشمندترین خودروهای بازار آمریکا

موسسه Vincentric هرساله در گزارشی بهترین و ارزشمندترین خودروهای بازار آمریکا را معرفی می کند. در این گزارش معیارهای مختلفی از جمله قیمت خودرو، مالیات، استهلاک، هزینه های تعمیر و نگهداری، بیمه و... مورد ارزیابی و بررسی قرار می گیرد. در این گزارش که کلاس بندی خودروها کاملا به صورت جداگانه تفکیک شده، تویوتا و لکسوس بایکدیگر توانستند در ۱۲ کلاس خودرویی جایزه Best Value in America را کسب کنند. تویوتا و لکسوس در این گزارش بیشترین جوایز را نسبت به دیگر برندهای اروپایی و آمریکایی دریافت کرده اند که این موضوع نشان از موفقیت تویوتا در بازار آمریکا است

تویوتا در ارزشمندترین خودروهای بازار آمریکا

...