تویوتا در مجله فورچون معرفی شد

مجله معتبر آمریکایی فورچون (Fortune) که هرسال گزارش های مختلفی در خصوص رتبه بندی بین افراد ثروتمند، شرکت ها و کمپانی ها را منتشر می کند امسال نیز "معتبرترین" شرکت های جهان را معرفی کرد. این مجله در سال ۱۹۳۰ توسط "هنری لوس" تأسیس شد و از جهات مختلفی به بررسی و رتبه بندی شرکت های دنیا می پردازد. از جمله معیارهای این مجله تولیدات، خدمات پس از فروش، مسئولیت های اجتماعی، ارزش گزاری در میان رقبا، و اهمیت شرکت به مسئله محیط زیست است.

در گزارش امسال نیز تویوتا توانست بار دیگر در لیست "معتبرترین شرکت های دنیا" برای سال ۲۰۱۸ در مجله فورچون قرار بگیرد. ضمن آنکه برای چهارمین سال پیاپی مقام اول را بین شرکت های خودروسازی کسب کرده و به عنوان معتبرترین شرکت از سوی مجله فورچون در حوزه صنعت خودرو شناخته شده است. ضمن آنکه تویوتا از سوی این نشریه در بین ۵۰ شرکت مهم (All Star) قرار گرفت و نسبت به سال گذشته ۵ پله صعود داشته که در جایگاه ۲۹ قرار گرفته است

تویوتا در مجله فورچون معرفی شد

...