مکانیزم دریچه هوای زیر پا-MVM-ام وی ام Tiggo5 کد T21-8107719

...