سنسور دمای آب-MVM-ام وی ام110 -S کد S21-3617011FA

...

https://www.instagram.com/autoinfo.ir/