لنت ترمز جلو تویوتا لندکروز 2005 های کیو (Hi-Q)

...