مکانیزم دریچه تنظیم هوای گرم و سرد-MVM-ام وی ام Tiggo5 کد T21-8107713

...